въображаем

въображаем
прил. - фиктивен, нереален, недействителен, фантастичен, химеричен, утопичен, илюзорен, отвлечен, мним, далечен, предполагаем, непостижим, невероятен, недоловим, измислен, приказен, баснословен, призрачен
прил. - идеален, мислен, създаден по въображение
прил. - измамлив, лъжовен
прил. - невеществен
прил. - изкуствен
прил. - абстрактен
прил. - празен, несолиден
прил. - привиден

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • абстрактен — прил. отвлечен, нереален, неконкретен, въображаем, имагинерен, фиктивен, измислен, идеалистичен, идеален, неосъществим, утопичен, несъществуващ, неприложим, невъзможен, откъснат, предполагаем, невидим, неосезаем прил. обособен, разнороден прил.… …   Български синонимен речник

  • баснословен — прил. пословичен, легендарен, приказен, удивителен, митически прил. неимоверен, лъжлив, измислен, фиктивен, въображаем, невероятен, фалшив, фантастичен, химерен, недопустим, недействителен, неосъществим …   Български синонимен речник

  • идеален — прил. отвлечен, утопичен, недействителен прил. съвършен, образцов, примерен, безпогрешен, непостижим, въображаем, недостижим, възвишен, неземен, божествен прил. мислен, нереален, създаден по въображение прил. цял, пълен, безусловен, абсолютен,… …   Български синонимен речник

  • изкуствен — прил. неестествен прил. имитиран, възпроизведен, копиран, пресъздаден прил. изкривен, изкълчен прил. престорен, неискрен, фалшив, лъжлив, фалшифициран, измамлив прил. подправен прил. недействителен, въображаем, илюзорен …   Български синонимен речник

  • измамлив — прил. лъжовен, лъжлив, измамен, неистински, примамлив, привиден, измамнически прил. съблазнителен, прелъстителен прил. лицемерен, притворен, подъл, вероломен прил. химеричен, призрачен, миражен прил. илюзорен, въображаем прил …   Български синонимен речник

  • измислен — гл. мним, фиктивен, лъжовен, неистински, лъжлив, неверен, изсмукан из пръсти, нереален, недействителен, несъществуващ, въображаем, фантастичен …   Български синонимен речник

  • илюзорен — прил. лъжлив, измамлив, нереален, недействителен, химеричен, неверен прил. въображаем, мним, привиден, фантастичен, призрачен прил. лъжовен прил. невеществен прил. изкуствен …   Български синонимен речник

  • лъжовен — прил. лъжлив, измамлив, заблуден, миражен, подъл, лицемерен, коварен, престорен, притворен прил. илюзорен, въображаем прил. празен, пуст, безсъдържателен …   Български синонимен речник

  • метателен — прил. въображаем, недействителен, фантастичен, замечтан, унесен, бленуващ …   Български синонимен речник

  • мислен — прил. идеален, въображаем, нереален, създаден по въображение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”